Lisabon

Pohled na Lisabon
Pohled na Lisabon

Lisabon - vlastní město má 957 000, lisabonská aglomerace 2 milióny obyvatel. Hlavní město Lisabon leží na nejzápadnějším výběžku evropského světadílu při ústí Teja.

Lisabon - historie

Založení Lisabonu se připisuje Féničanům; jméno Lisabon vzniklo pravděpodobně zkomolením fénického názvu Alise-Ussubuna (Ulisipo), později římského Olisipo. ...více »

Baixa - Dolní čtvrť

Středem Lisabonu je Baixa - Nízká čtvrť (Dolní čtvrť). Před 200 lety postihlo město Lisabon v ústí Teja obrovské zemětřesení. Starobylý střed Lisabonu se propadl a co nezaplavilo moře, zachvátil požár. Pombal dal znovu postavit Jeronýmův klášter, velkolepý památník portugalského umění z doby krále Emanuela, palácové náměstí s grandiózní branou města a řeky, položil základ moderního urbanistického řešení rozvoje Lisabonu a postavil nový střed - Baixu s honosnými obchodními domy a bankami ...více »

Lisabon - Belém

Lisabon - Belém Belém je čtvrť v západní části Lisabonu, v níž je nejvíce manuelských památek. Nejvýznamnější je klášter řádu sv. Jeronýma. Na příkaz krále Manuela I. byla stavba zahájena v r. 1502 pod vedením Dioga Boytaca. Po něm zde pracoval stavitel španělského původu Joăo (Juan) Castilho, který vnesl platereskní prvky (sloupy v interiéru), zatímco Francouz N. Chanterene zdynamizoval manuelský sloh stavby renesančními prvky. ...více »

Bairo Alto (Horní čtvrť) a Chiado

Kostel sv. Rocha (9), Săo Roque, postavil koncem 16. st. italský architekt Filip Terzi. Původní průčelí se zřítilo za zemětřesení v r. 1755. Strop lodi z malovaného dřeva je dílem umělců zřejmě ovlivněných Itálií; malby představují scény z Apokalypsy. ...více »

Alfama

Je nejstarší čtvrtí Lisabonu; existovala již za vlády Vizigótů. Táhne se od řeky Teja až k hradu. Za Maurů byla aristokratickou čtvrtí s okázalými sídly, po ovládnutí Lisabonu Portugalci zde stály nejstarší křesťanské kostely. Několik zemětřesení, která Lisabon postihla, zničila stará sídla i kostely a Alfama se stala čtvrtí námořníků a rybářů. ...více »